University Gugliemo Marconi logo
Проект на департамент по дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy
www.csmr.unimarconi.it
Писмо на сътрудничество

Проф. Д-р М. Кадурина, дмн

Образование:

1979 - немска езикова гимназия; 
1979 - 1984 - медицина, Медицинска академия - София; 
1990 - придобита специалност по “Дерматология и венерология”; 
2004 - придобита научна степен “Доктор” - тема на дисертационния труд: “Acne- патогенетични, клинични и терапевтични аспекти”; 2005 - образователна степен - “Доцент”; 
2013 - придобита научна степен “Доктор на медицинските науки” - тема на дисертационния труд: “ Биологични продукти при лечение на Psoriasis vulgaris - терапевтични, хистологични и имунохистохимични аспекти”
2013 - научно звание "Професор".
2015 – Професор по дерматология и венерология към University “G. Marconi” Rome, Italy 
 
Професионална реализация:

2000 - 2002 - началник Отделение към Клиника по дерматовенерология, ВМА-София; 
2002 - началник на Клиника по дерматовенерология, ВМА-София; 
2006 – 2015 ръководител на Катедра по дерматовенерология и алергология, ВМА-София. 
2010 - преподавател към Катедрата по дерматовенерология и алергология на Медицински факултет към Софийския университет.
2015 – Професор по дерматология и венерология към University “G. Marconi” Rome, Italy 
2015 – Дерматологична клиника „ЕВРОДЕМА“ София
2015 – Клиника по естетична медицина “VIAMEDICA” София
2016 – Онкологична болница „CITYCLINIC “ София- консултант 

Следдипломна квалификация:

1990 - курс по “Физиотерапия и рентгентерапия в дерматологията” ВМИ-София; 
1990 - курс по дерматоонкология, НОЦ - София; 
1995 - 1999 - индивидуално обучение по дерматохистопатология, ВМИ, София; 
1997 - специализация по дерматохистопатология - Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария; 
2002 - специализация по имунохистохимични методи в дерматологията Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария; 
2003 - специализация по дерматохирургия и дерматохистопатология Клиника по дерматология Dermatologicum- Хамбург, Германия; 
2004 - специализация по фототерапия в дерматологичната практика - Университетска болница, Хановер, Германия; 
2004 - 2011 - специализации по лазертерапия, Трир и Бон, Германия; Чикаго и Ню Йорк, САЩ; Милано и Неапол, Италия; Париж , Франция: 
2008 - специализация в Университетска клиника по дерматология , Мюнхен, Германия; 
2002 - 2016 - редовен участник в практически семинари в областта на естетичната медицина - IMCAS (Париж, Франция), AMWC(Монте Карло), EMMA(Париж, Франция)

Научна активност:

Има над 200 публикации в български и чуждестранни научни издания, над 70 участия на интернационални форуми и конгреси, между които – „поканен” лектор на ежегодните симпозиуми на European Academy of Dermatovenereology (EADV), 5 Continent Congress- Lasers and Aesthetic Medicine и редица други интернационални научни форуми; над 140 научни доклада, като участие в научни конгреси, конференции и симпозиуми у нас (с международно участие)
Участва в авторските колективи на 5 учебника и 6 монографии;

Членства:

 • Член на редакционния борд на Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV)
 • Генерален секретар на European Society for Laser Dermatology
 • Почетен член на Deutsche Dermatologische Gesellschaft 
 • Член на редакционния борд на Journal of Pigmentary Disorders
 • Reviewer на Indian Journal of Dermatology
 • Председател на Българското дружество по естетична дерматология
 • Член е на борда на Българското дерматологично дружество
 • Научен секретар на списание „Дерматология и венерология“, орган на БДД
 • Учредител и президент на Лятна Академия по практична дерматология и естетична медицина; 
 • Научен секретар е на списание "Дерматология и Венерология"
 • Член на European Academy of Dermatovenereology 
 • Член на International Society of Dermatopathology