University Gugliemo Marconi logo
Проект на департамент по дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy
www.csmr.unimarconi.it
Писмо на сътрудничество

Лазерно-асистирана таргетна терапия

Ефктът от прилагането на медикаменти при лечението на дерматологичните заболявания зависи от усвояването на субстанциите от кожата, което от своя страна е възпрепятствано от селективната пропускливост на кожната бариера. Поради способността на кожата да усвоява само 1 до 5 % от дозата нанесени медикаменти върху нея, специалисти в областта са разработили различни техники с цел подобряване на процеса на усвояване. Едни от най – често прилаганите са:  отстраняване на  корнеалния слой на епидермиса, посредством стрипинг; йонофореза; микронидлинг и сонофореза. Всички те имат своите предимства и недостатъци, но прилагането им е сложно за изпълнение.

През 2010 г. фракционираният аблативен лазер (AFXL) бе представен на пазара като иновативна техника за усвояване на лекарства, базирана на фракционираната селективна фототермолиза. При процедурите се използват лазерни лъчи, предизвикващи леки термични наранявания на кожата  чрез въглероден диоксид-лазер (CO2 лазер с дължина на вълната = 10 600 нанометра) или  Er: YAG лазер (с дължина на вълната = 2940 нанометра). Чрез тях се постига предцизирано изпаряване на тъканта, чрез което се създават малки кожни канали, наричани „микроскопични аблативни зони“ (MAЗ).

MAЗ  преминават през кожната бариера проникват през  третирания епидермис до различни нива на същинската кожа. Процесът на реепителизация е кратък  и кожата се възстановява бързо, без да остават белези.  Дълбочината на проникване се контролира и е предварително определена, посредством показателите – приложена енергия, продължителност на пулса и големина на третираната площ.


 
Фракционираният аблативен лазер е иновативен и развиващ се метод за лечение с множество клинични приложения.  Технологиите за нанасяне на лекарства, хиалуронова киселина и други субстанции чрез фракциониран аблативен лазер е в непрестанно и интензивно развитие. Диаметърът, дълбочината и броя на кожните канали може да бъде регулиран спрямо нужното количество медикаменти, което трябва да бъде усвоено от кожата. 

Клинични приложения: Изследванията показват, че прилагането на аблативен фракциониран CO2- или  Er:YAG- лазерен ресърфейсинг в областта на третирания участък, преди нанасянето на медикамента, спомага за усвояването на приложеното лекарство от кожата. В научната литература съществуват проучвания, показващи повишен терапевтичен резултат при „лазерно-асистирана доставка на медикамента“, в сравнение с нанасяне на медикамента при нетретирана кожа за следните медикаменти и субсанции: локален 5-aminolevulinic acid, methyl 5-aminolevulinate (MAL), 5-fluorouracil (5-FU), ascorbic acid, , diclofenac, imiquimod, lidocaine, methotrexate (MTX),кортикостероиди, алогенни стволови клетки и други.

Нанасянето на медикаменти след лазерен ресърфейсинг, позволява контролирането на използваното количество, дълбочината на проникване, фармакокинетиката, метаболизма , задържането и системната резорбция. Каналите, които той създава са средно няколко стотици микрона в диаметър, което ги прави достатъчно голeми, за да позволяват успешното проникване на различните частици , клетки, тъкани или фрагменти. Всяко каналче се състои от малко празно пространство, покрито с тънък слой термично денатурирана тъкан, която може да има или да няма функцията на вторична бариера.  Дермалните канали могат да проникват дълбоко в същинската кожа и да даставят нужния медикамент до таргетираните структури. 

Потенциал на фракционирания аблативен лазер /AFXL/

Безопасното усвояване и контролиране на интрадрмалното взаимодействие на локално прилаганите лекарства върху кожата са най-големите предимства на AFXL лечението.  След подлагане на лазерно лечение кожната бариера бива нарушена, докато не настъпи  реепитализация  (2–4 дни). Това отваря канали за достигане на различни субстанции до струкгури в кожата, разположени на различни нива. Точното задаване на параметрите и определяне на торгетните структури позволава предцизното определяне на желаното място за доставка на медикамента. Кожата е "най-отворена" за прием на медикамента в първите часове след процедурата. Това често е свързано с нанасянето на медикамента непосредствено след процедурата. В следващите дни протича процес на реепителизация, който намалява степента на абсорбция, но тя се запазва многократно по-висока в рамките на три седмици, в сравнение на нетретирана кожа. 

Въпреки, че корнеалният слой e основната бариера за класическото локално прилагане на лекарства, интерстициалната матрица, състояща се от колагенови влакна, еластин и хиалуронова киселина е способна да представлява мощна дифузионна бариера за лекарства с големи молекулни тегла.


 
Формата на дермалните канали и техните коагулационни зони влияе на дифузията на лекарствата, особено при такива с по-големи молекулни тегла. AFXL позволява усвояването както на лекарства и клетки, така и на хиалуронова киселина и различни по големина частици. Нанасянето на лекарства чрез фракционния аблативен лазер е нов и надежден метод за таргетно доставяне на медикаменти.  Техниката подлежи на разработване и за прилагане върху други органи и тъкани, включително мукозни повърхности.  Ако развитието на този вид процедури продължи, те биха могли да заемат важна част от медицинската и хирургината дематология. Все по-задълбоченото познаване на възможните патомеханизми на Витилиго води до разработването на нови алтернативни лечения, включващи терапии, спомагащи за балансиране на оксидативния стрес, стимулиране на кръвния поток на кожата и/или постигане на положително въздействие на патогенетичните механизми на витилиго.

 

Доказано е, че  Простагландин E2 (PGE2)  има имуностимулиращо действие и играе важна роля в меланогенезата поради своите рестежо-стимулиращ ефект и възможност за регулиране на  пролиферацията на меланоцитите и тяхното съзряване. След проведени тестове е доказано, че при прилагане върху животни PEG2 увеличава плътността на меланоцита. При локално прилагане на гел, съдържащ PGE2 два пъти дневно за 6 месеца върху пациенти със стабилно витилиго и над 5% засягане на кожата, се наблюдава значително подобрене.  В допълнение на тези положителни резултати застава и фактът, че UV лъчите играят важна роля в ефикасното третиране на витилиго като повишават продукцията на  PGE2. UV лъчите подпомагат производството на циклооксигенеза-2 (COX-2) – ензим, свързан с  митогенни и инфламаторни стимули, които водят до произвеждането на  PGE2  в кератиноцитите.

Latanoprost®, простагландин  F2a - аналог е локален медикамент който се използва за лечението на глаукома, но множество клинични наблюдения показват, че предизвиква значително повишаване на продукцията на PGE2. Доказано е, че ендогенните простагландини стимулират меланогенезата в депигментираната кожа при витилиго.

Множество комбинирани методи на лечение се съобщават в научната литература, като ефективни при лечение на витилиго.

Съществуват научни доказателства, че комбинираното лечение на фракциониран СО2 лазарен ресърфейсинг, последван от приложението на Latanoprost® /простагландин  F2a – аналог/ е високотехнологичен и ефективен метод за лечение на витилиго. Съчетаването му с приложение на  NB-UVB /311nm/увеличава значително степента на стимулация на меланоцитите, което води до по-голям процент репигментация в засегнатите от витилиго участъци от кожата.