University Gugliemo Marconi logo
Проект на департамент по дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy
www.csmr.unimarconi.it
Писмо на сътрудничество

За проекта

Лечението на Vitiligo във VitiligoClinic се основава на научна разработка “New concept for treatment of vitiligo: Transplantation of noncultured epidermal cell suspension (ncecs) and laser-assisted repigmentation  in refractory nonsegmental vitiligo“ /„ Нова концепция за лечение на Витилиго: Трансплантация на некултурирана епидермална клетъчна суспензия и лазерно-асистирана репигментация при рефракторни форми на несегментно Витилиго“ / с ръководител Проф.Кадурина, базирана към Катедра по Дерматология, University “G.Marconi”, Рим, Италия, под ръководството на Prof.Torello Lotti. Пълният вариант на резюмето към научния труд на Проф.Кадурина, както и литературна справка, ще откриете в английската версия на сайта ТУК.