University Gugliemo Marconi logo
Проект на департамент по дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy
www.csmr.unimarconi.it
Писмо на сътрудничество

Лазертерапия

Репигментация чрез лазерно лечение: нововъведения 

Лазерната хирургия е добре установен метод за пилинг, особено използван напоследък при естетически дерматологични проблеми. Фракционната въглеродно диоксидна /CO2/ лазерна система е разработена с цел постигане на добри клинични резултати в пилинга, без причиняване на обширни кожни щети и последващи периоди на дълъг възстановителен период  на пациентите. Лазерите осъществяват „микроаблация“ на епидермиса и термичен ефект на дермата, въпреки, че зоните на аблация са микроскопични,  благодарение на тяхната специфично пулсова определеност . В сравнение с конвенционалните аблативни системи кожата, заобикаляща микроколонката, проникваща в дълбочина в резултат от лазерното въздействие , остава запазена и непроменена. Възстановителния процес, както и рисковете от оставане на белези са сведени до минимум. Възстановяването на кожата след пилинг чрез фракционения аблативен лазер има своите  особености и по – точно това е ефективен модулатор на зарастване на рани в резултат на активиране на цитокинен цикъл, стимулиращ механизъм на възстановяване на тъканта.

Важно е да се отбележи, че фракционирания СО2- лазер може да доведе до репликация на клетки, което води както до създаване на нови колагенни и еластични влакна /процес на заздрававане на кожата, използван в естетичната дерматология/, така и до възстановяване на броя на меланоцитите, в засегнатите от Витилиго участъци и възстановяване на процесите на пигментация.
Поради това, фракционния CO2 лазерможе да бъде успешно прилаган при лечението на пациенти, без постигнати резултати при предишни лечения. Пролиферацията и възстановителния ефект на лазерното лечения биха могли да доведат до дългосрочно стимулиране и реактивиране на пигментацията. Освен фракционната CO2 лазер, съществуват и други техники за аблация на кожата, които самостоятелно или в комбинация с други методи на лечение води до успешно реигментиране на Витилиго- лезии.

Прилагането на лазерната техника е ефективен начин за повишаване пропускливоста на кожата с цел улесняване проникването на лекарствата.

С помощтта на лазерни системи се извършва контролирано  нарушение и аблация на стратум корнеум, повърхностния слой на епидермиса, който играе основна рола в бариерната фенкция на кожата.  Лазерно-асистираното проникване на лечебния медикамент до структурите на кожата, които са обект на терапевтичното въздействие, се осъществява посредством контролирано нарушаване на кожната бариера в участъците на фотомеханично и фототермично обособена лазерна микроколонка.  Това позволява:

  • доставянето на локално приложения медикамент директно до таргетните структури/меланоцитите/, преодолявайки стопиращата функция на кожното бориера, 
  • увеличаване на неговата бионаличност в кожата,
  • по-бързо достигане на терапевтична ефективност.  

Използват се различни видове лазери в зависимост от нужното количество медикаменти, които кожата има нужда да инфилтрира. Рубинения лазер, Erbium:yttrium-gallium-garnet  лазер,  neodymium-doped yttrium-aluminumgarnet лазер и CO2 лазерът са едни от най – често използваните. Фракционираните аблативни и неаблативни лазерни системи, посредством които се осъществява таргетират транспорт на медикаменти, са нови техники с висока ефективност при лечение на кожните болести.

Лазерът е успешен способ за повишаване инфилтрирането на разнообразни субстанции като малкомолекулни лекарства, макромолекули и наночастици.

Приложението на Простагландин 2α посредством лазерно-асистирана доставка до таргетната структура /меланоцит/ е високоефективен метод на репигментация при Витилиго, прилаган във VitiligoClinic, като водеща клиника в тази област в световен мащаб.