University Gugliemo Marconi logo
Проект на департамент по дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy
www.csmr.unimarconi.it
Писмо на сътрудничество

Фототерапия

Таргетна фототерапия – ново високоефективно UV-лечение на витилиго /BIOSKIN EVOLUTION®/ 

Има много видове терапии, които могат да се приложат при лечение на витилиго.Факт, който е бил доказан, е че лечението на витилиго може да бъде подпомогнато от излагането на слънце, въпреки че слънчевата светлина често може да предизвика зачервяване. Слънчевите изгаряния трябва да се избягват.

Причината, поради която светлинните лъчи са важни при лечението на витилиго не е напълно ясна, въпреки това, два от основните ефекта на слънчевата светлина върху кожата са безспорно оцветяването на меланоцитите и локално подтискане на имунната система.
Според съвременните проучвания, ултравиолетовата В радиация (UVB), с дължина на вълната 311 nm, би трябвало да бъде предпочетена при лечението на витилиго пред ултравиолетовото лечение с други вълни, основно заради нейното специфично, директно и индирекно въздействие върху кожната имунна система.

BIOSKIN EVOLUTION® терапия е разработена на базата на тези проучвания. Тази терапия включва иновативно оборудване, което е единствено по рода си в технологично отношение и при терапевтичният ефект, който постига.

BIOSKIN EVOLUTION® е базирана на техниката на микрофототерапията способна да пренесе лъч светлина , при която се стимулират меланоцитите да произвеждат меланин, изключително на мястото на петната от витилиго, без да причинява увреждания от радиацията на слънчевата светлина, в частност, инфрачервената и ултравиолетовата светлина А (UVA) лъчи. Друго безспорно предимсво е възможността да се създаде система от манипулации, отговарящи на разспространението и чувствителността на засегнатите участъци и е  ивдивидуална при всеки отделен пациент.

Студено – светлинна микрофототерапия

Фототерапията, която се използва в момента (NB-UVB, 311 nm и PUVA) има надостатъка, че се третира цялото тяло, не само засегнатите участъци, които могат да бъдат малки по размер.

Възможността да се третират само засегнатите участъци има много предимства:

  • Намалява се дозата на ултравиолетовите В лъчи, на коите е изложен лекувания човек. По този начин се намалява риска да се развие рак на кожата.
  • Не увеличава разликата в цвета на здравата кожа и петната на витилиго. Всъщност, с обикновената терапия се увеличава пигментацията на здравата кожа и по този начин белите петна стават по видими.
  • Позволява интензитета на цялото количество на ултравиолетовата В радиация да бъде усвоена от третираната част на тялото, например, ръцете се нуждаят от много повече ултравиолетова електромагнитна радиация, отколкото клепачите на очите.
     

Новата техника за фототерапия при витилиго се нарича BIOSKIN EVOLUTION®.  При микрофототерапията се използва компютърно оборудване, способно да стимулира засегнатите участъци с витилиго, с точно определени дози студена светлина, изключвайки незасегнатите участъци на кожата.


Система BIOSKIN EVOLUTION® със студена светлина


Микрофототерапията се осъществява посредством BIOSKIN EVOLUTION®, позвовяваща облъчване на малки окръглени участъци (1 см в диаметър) с количества от радиация UVB опрелени от оператор. Апарата е съставен от 3 основни части.

  • UVB генератор
  • Иновативно оптично влакно, провеждащо UVB радиацията от генератора до кожата
  • Електронни и механични компоненти позволяващи дозирането на интензитета и времето на  UVB облъчването

Генераторът доставя радиация от UV спектъра, както UVА така и UVB лъчи, преминаваща през серия от филтри, нарочно проучени и създадени, позволяващи изключетелно преминаването на 311 nm UVB лъчи . Оптичното влакно е всъщност оптична система, съставено от кварц и оптично инертни течности спрямо UV(ултравиолетови лъчи), позволяващи тяхното преминаване. Това е неосъществимо с обикновено оптично влакно.

Терапия BIOSKIN

Минималната доза радиация се уточнява с проба върху здрава и засегната от витилиго кожа с нарастващи дози от студена светлина. Веднъж стабилизирана минимална доза, светлинния лъч се прилага последователно върху целия участък засегнат от витилиго. Третирането започва от по-чувствителни зони (клепачи) с постепенно повишаваща се във времето експозиция и приключва с достигането на пигментация, което може да се постигне в широки времеви граници от няколко месеца до 2 год. Продължителността на лечението зависи предимно от локализацията на петната (лицето и торса репигментират доста преди крайниците) и от клиничното поведение на витилиго в момента на началото на терапията (прогресиращо или стационарно). 

Репигментация при витилиго

Клиничния отговор – репигментацията се наблюдава обикновенно от 3 до 4 месеца след началото на терапията с появата на малки пигментни петънца с диаметър от 0,1 до 5мм. Обикновено петънцата се разширяват и сливат в едно цяло, добивайки цвета на здравата кожа. Постигането на резултатите може да бъде документирано със снимки през периоди от 3-4 месеца, което не винаги е лесно изпълнимо, специално при пациенти със светла кожа, при които се използва изкуствено подчертаване на разликата между здрава и засегната кожа. За тази цел днес най-често се използва светлината на Wood, предизвикваща флуоресценция на засегнатата от витилиго кожа. 

Микрофототерапията със студена светлина е специално предназначена за пациенти със сегментно и симитрично витилиго със засегната не повече от 40 % кожа. 

Предимството на BIOSKIN EVOLUTION® е това, че се фокусира само върху засегнатите участъци и бива повтаряна на периоди от 2 до 4 седмици, вместо класическите терапии, изискващи облъчване от 2 до 3 пъти седмично.

Микрофототерапия е противопоказна за пациенти с фоточувствителни заболявания (Lupus eritematosus systematisatus, xeroderma pigmentosum, porfiria, вирусни инфекции в остра фаза и други), както и за пациенти подложени на фоточувсвителна фармакотерапия. 
При всички останали случаи, микрофототерапията е безвредна, лесна за изпълнение и наистина ефикасна в процеса на репигментация на засегнатите от витилиго участъци.

Клиничния отговор на репигментацията се забелязва след 3 -4 месеца от началото на терапията посредством появата на тъмни петънца с диаметър от 0,1 до 5мм. Обикновено петънцата се разширяват и сливат в едно цяло, добивайки цвета на здравата кожа. Постигането на резултатите може да бъде документирано със снимки през периоди от 3-4 месеца, което не винаги е лесно изпълнимо, специално при пациенти със светла кожа, при които се използва изкуствено подчертаване на разликата между здравата и засегната кожа. За тази цел днес най-често се използва светлината на Wood, предизвикваща флуоресценция на засегнатата от витилиго кожа.

Микрофототерапията със студена светлина е специално предназначена за пациенти със сегментно и симитрично витилиго със засегната на повече от 40 % кожа. 

Тя не дава особени противопоказания поради факта, че дозите ултравиолетова радиаця са по-ниски от тези използвани при конвенционалните методи на фототерапия.

Предимството на BIOSKIN EVOLUTION® е това, че се фокусира само върху засегнатите участъци и бива повтаряна на периоди от 2 до 4 седмици, вместо класическите терапии, изискващи облъчване от 2 до 3 пъти седмично.

Микрофототерапия е противопоказна за пациенти с фоточувствителни заболявания (Lupus eritematosus systematisatus, xeroderma pigmentosum, porfiria, вирусни инфекции в остра фаза и т. Н.), както и за пациенти подложени на фоточувсвителна фармакотерапия. 
Микрофототерапията е безвредна, лесна за изпълнение и наистина ефикасна в процеса на репигментация на засегнатите от витилиго участъци, практически без странични реакции.

Изследвания за приложение на тази терапия при витилиго показват , че един цикъл от микрофототерапия BIOSKIN EVOLUTION®, състоящ се от една терапия веднъж на 20 дни може да доведе до постепенно и уеднаквено репигментиране на участъците по кожата, засегнати от бели витилигинозни петна.

Лечението BIOSKIN EVOLUTION® се базира на лечението със студена светлина от последна генерация без добавен прием на лекарства, без странични явления, но преди всичко с възможността лъчът светлина да се фокусира върху засегната от витилиго зона, не върху цялото тяло. Методът е абсолютно безболезнен.

Този тип терапия е напълно подходящ и за чувствителни зони, като гениталии, бюст и клепачи. 
BIOSKIN EVOLUTION® не е съпоставима с нито един друг вид подобна апаратура, както по отношение на технологията, така и като терапевтични ефекти, тъй като няма аналог на пазара.