University Gugliemo Marconi logo
Проект на департамент по дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy
www.csmr.unimarconi.it
Писмо на сътрудничество

Контакти

Клиника ЕвроДерма София:

Адрес: София 1606, ул. “П. Славейков” 4

Тел: 02/42 61 073
GSM: 0884 34 22 46,  0886 19 12 41

E-mail: euroderma.clinic@gmail.com
Website: www.euroderma-clinic.com

Медицински Център ВиА-Медика:

Адрес: София, ул. “Феликс Каниц” 14-16

Тел: 02/951 63 61
Тел./факс: 02/951 64 57

E-mail: viamedica@abv.bg
Website: www.via-medica.com