University Gugliemo Marconi logo
Проект на департамент по дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy
www.csmr.unimarconi.it
Писмо на сътрудничество

Хирургични методи

Хирургични техники за репигментация при Витилиго  – клетъчно присаждане

Едни от най – ефективните процедури при борба с репигментацията на кожата, в следствие на Витилиго са тъканно и клетъчно присаждане. Хирургическата трансплантация предлага една добра алтернатива за пациенти в напреднал стадии на Витилиго, преминали през неуспешни конвенционални терапии.

Клетъчното присаждане представлява автоложно трансплантиране на меланоцити от незасегнати региони на кожата, върху депигментирани участъци. То позволява трансплантиране на по – малка площ донорска тъкан, която се присажда на неколкократно по-голама площ засегната тъкан – 5 до 10 пъти.

Технически параметри:

Посредством повърхностно оперативно вземане на епидермис/посредством „шейв“, без да се стига до същинска дерма/  от незасегнат участък на кожата се доставят епидермални клеткир между които множество нормално функциониращи меланоцити. Съществуват два метода на приготвяне на меланоцитната маса за автотрансплантация:

  1. Култивиране на меланоцитите, посредством специална среда. Този метод отнема  много време, необходимо за култивирането, изисква специализирани лаборатории и апаратура, което определя неговото приложение в експериманталната наука.
  2. Некултеверана клетъчна трансплантация, който е приложим в лекарската практика, извършва сев амбулаторни условия и има много предимства пред метода на култивираните меланоцити.

При този метод се извършва оброботка на епидермалната тъкан, в рамките на около час, отделяне на меланоцитната маса от оставналите клетки на епидермиса. В една процедура се извършва както вземането, така и „пренасянето“ – автоложно трансплантиране на здрави меланоцити в засегнатите участъци.

Във VitiligoClinic се прилага методът „Некултеверана клетъчна трансплантация“ поради подчертаните му предимства - са  по – малкото нужно количество донорна кожа за покриването на по – голям засегнат участък, слаба постоперативна болка, лек дискомфорт, по – лесно имплантиране и постигане на отлично съвпадение с цветовите нюанси на кожата.

За повече информация кликнете върху картинката или ТУК.