University Gugliemo Marconi logo
Проект на департамент по дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy
www.csmr.unimarconi.it
Писмо на сътрудничество
Prof. Dr. M. Kadurina

Vitiligo Clinic

Ръководител:
Проф. Д-р М.Кадурина,дмн
Професор към:
Департамент по Дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy
Консултант:
Prof. Dr. Torello Lotti MD, MD /Hon/
Professor & Chair към:
Департамент по Дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy

Лечение на Витилиго

  • Най-високите научни постижения на медицината
  • Най-новите технологии
  • Най-съвременните начини на лечение