University Gugliemo Marconi logo
Проект на департамент по дерматология
University Gugliemo Marconi, Rome, Italy
www.csmr.unimarconi.it
Писмо на сътрудничество

Лечение

VitiligoClinic

Лечението на Vitiligo във VitiligoClinic се основава на научна разработка “New concept for treatment of vitiligo: Transplantation of noncultured epidermal cell suspension (ncecs) and laser-assisted repigmentation  in refractory nonsegmental vitiligo“ / „ Нова концепция за лечение на Витилиго: Трансплантация на некултурирана епидермална клетъчна суспензия и лазерно-асистирана репигментация при рефракторни форми на несегментно Витилиго“ с ръководител Проф.Кадурина, базирана към Катедра по Дерматология, University “G.Marconi”, Рим, Италия, под ръководството на Prof.Torello Lotti. Пълният вариант на резюмето към научния труд на Проф.Кадурина, както и литературна справка, ще откриете в английската версия на сайта ТУК.

Тази научна разработка включва най-съвременните и високонаучни постижения на медицината, най-новите технологии, обединени под формата на медикаментозно лечение, приложението на най-новите и ефективни светлинни и лазерни устройства, както и хирургични техники на автотрансплантация на меланоцити.

Тази научна разработка е в основата на създаване на VitiligoClinic в различни страни по света: Италия, Австрия, Индия,Израел, Хърватска и др. В Бългърия това е първата по рода си клиника за лечение на Витилиго.Тя е ръководена от Проф.Кадурина, Full Professor of Dermatology, University “G.Marconi” Rome, Italy, http://csrmr. unimarconi.it/, от 30.08.2015 год., с консултант Prof.Torello Lotti и е базирана в
 
Клиника "ЕВРОДЕРМА"

Адрес: София 1606, ул. “П. Славейков” 4
Тел: 02/42 61 073
GSM: 0884 34 22 46,  0886 19 12 41

Клиника "VIAMEDICA"

Адрес: София, ул. “Феликс Каниц” 14-16
Тел: 02/951 63 61
Тел./факс: 02/951 64 57

Лечението, което се прилага във VitiligoClinic е съобразено с „Европийски Кансенсус за Лечение на Витилиго, 2012“, публикуван в British Journal of Dermatology. 

„Европийски Кансенсус за Лечение на Витилиго, 2012“ е създаден от членовете на Vitiligo European Task Force /Европейска Еспертна Група по Витилиго /с участието на водещи специалисти в тази област, в световен мащаб.

Тук ще бъдат представени основните начини на лечение на Vitiligo, но преценката и точният начин на приложение, с оглед постигане не максимална ефективност, са обект на високоспециализирана лекарска експертиза. Необходим е обстоен лекарски преглед, който да оцени типа на заболяването и да индивидуализира подходящия метод, или комбинация на отделните методи, като изключително важно е да се съобразят фактори като: възраст на пациента,време на поява на заболяването, наличието на съпътстващи заболявания, предишно лечение и др.